Lavička a stojan

na bicykle z betónovej dlažby Erba

Betónová dlažba Erba ponúka veľa možností na realizáciu rôznych projektov. Pán Majster vám ukáže, ako si jednoducho a rýchlo vyrobíte lavičku s úložným priestorom na topánky, ako aj praktický stojan na bicykel.

Na výrobu budeme potrebovať

Materiál:

 • Betónová dlažba Erba – 3 ks
 • Dosky s rozmerom 30 x 200 x 1200 mm – 2 ks
 • Dosky s rozmerom 30 x 40 x 1000 mm – 4 ks
 • Drevená tyč s priemerom 25 mm (1m)
 • Drevoskrutky 4 x 70  4 ks

náradie:

 • Pokosová píla
 • Priamočiara píla
 • Uhlová brúska s brúsnym unášačom
 • Excentrická brúska
 • Aku vŕtací skrutkovač
 • Forsterov vrták s priemerom 25 mm
 • Vrták s priemerom 4 mm so záhlbníkom
 • Pilník

Pracovný

postup

1.

Na pokosovej píle dosky skrátime na požadovaný rozmer 30 x 200 x 1200 mm.

2.

Odmeriame si hrúbku betónovej dlažby Erba a pripočítame 5 cm.

3.

Nameraný rozmer si naznačíme na konce pripravených dosiek.

4.

Na dlažbe si odmeriame dĺžku drážky, ktorá je cca 14 cm.

5.

Dosku máme širokú 20 cm a drážku v dlažbe 14 cm, to znamená, že si potrebujeme po krajoch vyznačiť 3 cm na oboch stranách.

6.

Priamočiarou pílou odpílime vyznačené časti.

7.

Uhlovou brúskou dobrúsime hrany a napasujeme dosku tak, aby nám išla ľahko zasunúť do drážok na betónovej dlažbe.

8.

Rovnaký postup opakujeme na všetkých koncoch dosiek.

9.

Označíme si časť dosky, ktorá nám vystupuje z betónovej dlažby.

10.

Do stredu vyčnievajúcej časti vyvŕtame dieru s priemerom 25 mm. Kraj vyvŕtanej kružnice sa musí dotýkať čiarky, ktorú sme si označili v predchádzajúcom kroku.

11.

Vyvŕtanú dieru obkreslíme vo vzdialenosti zhruba 20 mm.

12.

Priamočiarou pílkou odpílime vyznačené časti.

13.

Keď máme upravené všetky konce dosiek, tak si dosky prebrúsime excentrickou brúskou.

14.

Lavičku opäť poskladáme.

15.

Do pripravených dier vložíme drevenú tyč s priemerom 25 mm. Tyč skrátime na výšku betónovej dlažby.

16.

Drevenú tyč vložíme aj na druhú stranu lavičky a máme hotovo.

17.

Odmeriame si výšku predného kolesa a k nameranej výške pripočítame hrúbku betónovej dlažby.

18.

Nameranú vzdialenosť (v tomto prípade 85 cm) vyznačíme na dosky.

19.

Priamočiarou pílou dosky skrátime.

20.

Dve skrátené dosky priložíme k sebe tak, aby ich rozostup bol 6,5 cm. Na odpadovú dosku, ktorá nám vznikla pri skracovaní v predchádzajúcom kroku, urobíme risku.

21.

Označené dosky skrátime priamočiarou pílou.

22.

Do týchto dosiek si na kraje vyvŕtame diery s vrtákom s priemerom 4 mm spolu so záhlbníkom.

23.

Do vyvŕtaných dier vložíme drevoskrutky a pripevníme dlhšie dosky.

24.

Takto si vytvoríme dve časti v tvare U, ktoré vybrúsime excentrickou brúskou.

25.

Do drážok v betónovej dlažbe vložíme pripravené časti. Dôležité je, aby sme ich upevnili pod uhlom 70 – 80 stupňov.

26.

Nakoniec zasunieme bicykle a stojan máme hotový.